islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  غلات از دیدگاه شیخ مفید
    Rate this post

    غلات از دیدگاه شیخ مفید

    Rate this post گزافه گویی درباره افراد و شخصیته، درمیان اقوام و ملل مختلف، سابقه دیرین دارد. انسان ، به خاطر علاقه به خود و باورهای خود، دوست دارد رهبران و پیشوایان دینی و سیاسی اجتماعی خود را بیش از آنچه که هستند، بزرگ جلوه دهد. زمانی که این پندار و تصور غلط، نشانه عشق […]

بیشتر