islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  حکمت متعالیه و ملا صدرا
    Rate this post

    حکمت متعالیه و ملا صدرا

    Rate this post در مجموعه حاضر, خلاصه مقالات دومین همایش جهانی ‘حکمت متعالیه و ملاصدرا’ (۱ ـ ۵ خرداد ۱۳۸۳) درج شده است. عناوین برخی از این مقالات عبارت‌اند از: ‘حرکت جوهری و ثبات معرفت/ احمد احمدی’, ‘تئوری جهان زنده و انعکاس آن در حکمت متعالیه/ مقصود محمدی’, ‘عقل, اومانیسم و تعالی در فلسفه ملاصدرای […]

بیشتر