related books with: . بشریه
ALL
E-Books
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • غلات از دیدگاه شیخ مفید

  غلات از دیدگاه شیخ مفید

  گزافه گویی درباره افراد و شخصیته، درمیان اقوام و ملل مختلف، سابقه دیرین دارد. انسان ، به خاطر علاقه به خود و باورهای خود، دوست دارد رهبران و پیشوایان دینی و سیاسی اجتماعی خود را بیش از آنچه که [...]

  غلات از دیدگاه شیخ مفید
  Rate this post