islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  سه رساله فلسفی
    Rate this post

    سه رساله فلسفی

    Rate this post این کتاب یکی از آثار و تألیفات محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی است. متشابهات القرآن: این رساله یکی از آثار نفیس آخوند ملاصدرا است. از همان آغاز اسلام آشکار بود که برخی از آیات قرآن ساده و روشن و برخی دیگر چند پهلو و تأویل پذیرند. پس از پیدایش مذاهب گوناگون چون هر […]

بیشتر