islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  نصوص الحکم بر فصوص الحکم
    Rate this post

    نصوص الحکم بر فصوص الحکم

    Rate this post نویسنده: ح‍س‍ن ح‍س‍ن زاده آم‍ل‍ی‌ کتاب حاضر با نام کامل «نصوص الحکم بر فصوص الحکم» است که کتاب فصوص الحکم فیلسوف و دانشمند نابغه ی ایرانی،ابی نصر فارابی را به همراه ترجمه و شرح عالمانه جناب حسن حسن زاده آملی را شامل می شود. این کتاب در تاریخ فلسفه و اندیشه ی […]

بیشتر