related books with: افزايش يافتگى قرآن
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • تحریف قرآن بررسى و نقد

  تحریف قرآن بررسى و نقد

  ما در این بحث، بى آن که در پى دفاع یا رد کسى باشیم، این شبهه را بازگو کرده و آن را به مانند مسأله اى سزاوار بحث، پیگیرى و تحقیق مى کنیم. ما در فصول این بحث، مهمترین آراء اشخاص و ادله اى که بر [...]

  تحریف قرآن بررسى و نقد
  2.9 (57.14%) 28 votes