islamic-sources

 • ALL
  کتاب
  مقالات

  تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‌
   پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‌
   Rate this post

   پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‌

   پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‌Rate this post دکتر محمد علی رضائی اصفهانی کتاب پیرامون یکی از موضوعات مهم علوم قرآنی یعنی مساله اعجاز قرآن نوشته شده است، مؤلف که از قرآن پژوهان معاصر می‌باشد و این کتاب پایان نامه دکترای وی محسوب می‌شود مساله اعجاز علمی قرآن را که یک قسم از اقسام اعجاز قرآن […]

  بیشتر