islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‌
    Rate this post

    پژوهشی در اعجاز علمی قرآن‌

    Rate this post دکتر محمد علی رضائی اصفهانی کتاب پیرامون یکی از موضوعات مهم علوم قرآنی یعنی مساله اعجاز قرآن نوشته شده است، مؤلف که از قرآن پژوهان معاصر می‌باشد و این کتاب پایان نامه دکترای وی محسوب می‌شود مساله اعجاز علمی قرآن را که یک قسم از اقسام اعجاز قرآن می‌باشد مورد بررسی قرار […]

بیشتر