islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  اعتکاف درنگ در خلوت دوست
    Rate this post

    اعتکاف درنگ در خلوت دوست

    Rate this post محقق:محمد علی موظف رستمی «اعتکاف مصدر باب افتعال به معنی پیوستگی به چیزی داشتن و حبس کردن و در لغت درنگ کردن و ادامه دادن است. در شرع به معنی توقف کردن مرد در مسجد جامع و توقف کردن زن با نیت بوده و مراد از آن اقامت کردن در مسجد به […]

بیشتر