islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  افرینش وجود و زمان
    Rate this post

    افرینش وجود و زمان

    Rate this post نویسنده در این مجموعه مقالات، به اعتقادات بنیادین صوفیانه در زمینه‌ی عرفان و الهیات می‌پردازد و آن‌ها را با مفاهیم بودایی و دانته‌ای مقایسه می‌کند و در این میان در باب مفاهیمی چون وحدت وجود و تناقض نور و تاریکی توضیح می‌دهد.

بیشتر