islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آیین اخلاقی دانشجویان
    Rate this post

    آیین اخلاقی دانشجویان

    Rate this post کتاب حاضر که به منزله‌ی ۲ واحد درس عمومی برای دانشجویان تدوین شده، حاوی مباحثی اخلاقی تحت برخی از این عناوین است: کارکرد علم اخلاق، آثار خودگرایی، آثار اخلاص، ذکر و عبادت، توبه، تقوی، آیین دوست‌یابی، فرآیند ارتباط با همسایگان، و اصول خوشبختی در زندگی مشترک.

بیشتر