islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  تکامل زیستی و آیات آفرینش
    Rate this post

    تکامل زیستی و آیات آفرینش

    Rate this post تبیین نظریه تکامل و بررسی آیات قرآن در این باره است. نویسنده با بررسی دیدگاه دانشمندان درباره نظام آفرینش، اصول نظریه تکامل جانوران از سوی داروین را تحلیل کرده، سپس مجموعه چالشها و تعارضاتی که این ایده با الاهیات مسیحی و نظام عقیدتی مسیحیت ایجاد کرده بیان داشته است. از دیدگاه عالمان […]

بیشتر