islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی
    Rate this post

    پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی

    Rate this post در این نوشتار, اندیشه سیاسی ‘محمد حسین نائینی’ (۱۲۳۹ ـ ۱۳۱۵) با استفاده از آثار فقهی و سیاسی وی به ویژه کتاب ‘تنبیه الامه و تنزیه المله’ بررسی و تحلیل شده است. گفتنی است که نائینی از علمای شیعه است که در نهضت تنباکو در کنار میرزای شیرازی, در نهضت مشروطه درکنار […]

بیشتر