islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  تفسیر سوره الفاتحه الکتاب
    Rate this post

    تفسیر سوره الفاتحه الکتاب

    Rate this post کتاب حاضر، شامل سه تفسیر و تأویل از این سوره، از سه مؤلف است. شیوه هر سه مفسّر، عرفانى و تأویلى است. تفسیر اول، به زبان پارسى شیوا و دو دیگر به زبان تازى‏اند. استاد آشتیانى با مقدمه و تعلیقات سودمند خود به این تفاسیر غنا بخشیده‏ اند.کتاب حاضر اثرى نفیس و […]

بیشتر