islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  زندگانی تحلیلی پیشوایان ما
    Rate this post

    زندگانی تحلیلی پیشوایان ما

    Rate this post تاریخ دانان،زندگینامه امامان(ع)را از دو نظرگاه بررسى کرده‏اند: نظرگاه نخست: پیشوایان یا امامان اهل بیت(ع)را در فهرست رهبران سیاسى به شمارآورده ‏اند.یعنى در شمار رهبرانى که سیاست را براى خویشتن حرفه و شغلى‏ دانسته تا مطالب و مطامع شخصى و حزبى و قومى خود را صورت تحقق بخشند. این تاریخ دانان رسالتى […]

بیشتر