related books with: ادراك
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا

  ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا

  از نکات مهم کتاب این است که، به موضوعی بدیع که در آثار حکمای مسلمان به طور مستقل نیامده است، پرداخته و سعی می‌کند مسائلی را که در معرفت‌شناسی جدید در خصوص ادراک حسی به چشم می‌خورد، از سنّت فلسفه [...]

  ادراک حسی از دیدگاه ابن سینا
  Rate this post