islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  اخلاق و الهیّات / در غرب و نزد متفکران معاصر ایران
    Rate this post

    اخلاق و الهیّات / در غرب و نزد متفکران معاصر ایران

    Rate this post پدیدآور: امید، مسعود، چکیده مقاله حاضر سیری دارد در مسأله چگونگی سود بردن الهیات از اخلاق. بسیاری از متفکران درصدد آن بوده اند که مبدأ عزیمت خود را به سوی مباحث الهیاتی، اخلاق قرار دهند. اما کیفیت و چگونگی گذر از اخلاق به سوی الهیات دارای تنوع و چندگونگی است. این مقاله […]

بیشتر