related books with: اخلاق و الهیّات / در غرب و نزد متفکران معاصر ایران
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • اخلاق و الهیّات / در غرب و نزد متفکران معاصر ایران

  اخلاق و الهیّات / در غرب و نزد متفکران معاصر ایران

  پدیدآور: امید، مسعود، چکیده مقاله حاضر سیری دارد در مسأله چگونگی سود بردن الهیات از اخلاق. بسیاری از متفکران درصدد آن بوده اند که مبدأ عزیمت خود را به سوی مباحث الهیاتی، اخلاق قرار دهند. اما [...]

  اخلاق و الهیّات / در غرب و نزد متفکران معاصر ایران
  Rate this post