islamic-sources

 • ALL
  کتاب
  مقالات

  تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • تحریف قرآن بررسى و نقد
   تحریف قرآن بررسى و نقد
   2.9 (57.14%) 28 votes

   تحریف قرآن بررسى و نقد

   تحریف قرآن بررسى و نقد2.9 (57.14%) 28 votes ما در این بحث، بى آن که در پى دفاع یا رد کسى باشیم، این شبهه را بازگو کرده و آن را به مانند مسأله اى سزاوار بحث، پیگیرى و تحقیق مى کنیم. ما در فصول این بحث، مهمترین آراء اشخاص و ادله اى که بر شبهه […]

  بیشتر