islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آیین بندگی
    Rate this post

    آیین بندگی

    Rate this post در این کتاب، آداب و کیفیت دعا از نظر زمان، مکان ، شخص دعا کننده و … بررسی شده و یکی از سولاهای عمده ی این باب که ( چرا دعاهایمان مستجاب نمی شود و حال آنکه خداوند متعال وعده ی اجابت داده؟) به بهترین وجه پاسخ داده شده است.

بیشتر