islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • Rate this post

    اثرات زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام

    Rate this post گرچه ممکن است مصادیق فطرت و درون خواهی آدمی فراوان باشد، اما در مجموع، از چهار محور اساسی می توان نام برد: خداخواهی، آگاهی طلبی، میل به نیکیها، میل به زیباییها. بنابراین، میل به زیباییها از محورهای اساسی نهاد فطرت آدمی است که از رهگذر آن، دهها مصداق را می توان بیان […]

بیشتر