islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
    Rate this post

    نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی

    Rate this post «تهافت الفلاسفه» نوشته ابوحامد محمد غزالى، از دانشمندان بزرگ اسلامى است که به نقد فلسفه و نظریات فلسفى پرداخته است. وى به دلیل عدم درک و فهم صحیح فلسفه، آن را مورد نقد و انتقاد قرار داده و به فلاسفه بزرگى چون فارابى و ابن سینا اشکال و آنان را متهم به […]

بیشتر