islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • ابهام شناسی در ترجمه قرآن
    2.95 (58.93%) 56 votes

    ابهام شناسی در ترجمه قرآن

    ابهام شناسی در ترجمه قرآن 2.95 (58.93%) 56 votes نویسنده: سید محمد حسن جواهرى ابهام شناسی از جمله مباحث مهم زبان شناسی ترجمه است كه از گذشته تاكنون ابعادی از آن به تناسب و با عناوین مختلف در علوم گوناگون مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان كم و بیش بدان پرداخته اند .اما در این […]

بیشتر