islamic-sources

 • ALL
  کتاب
  مقالات

  تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • ابهام شناسی در ترجمه قرآن
   2.9 (58.93%) 56 votes

   ابهام شناسی در ترجمه قرآن

   ابهام شناسی در ترجمه قرآن2.9 (58.93%) 56 votes نویسنده: سید محمد حسن جواهرى ابهام شناسی از جمله مباحث مهم زبان شناسی ترجمه است كه از گذشته تاكنون ابعادی از آن به تناسب و با عناوین مختلف در علوم گوناگون مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان كم و بیش بدان پرداخته اند .اما در این تحقیقات […]

  بیشتر