islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آشنایی با قرآن(جلددوم)
    Rate this post

    آشنایی با قرآن(جلددوم)

    Rate this post از مجموعه موجود تنها مجلد دوم یعنی تفسیر سوره حمد و قسمتی از سوره بقره، پس از بازنویسی به رؤیت استاد رسیده و شهادت جانگداز ایشان مانع ادامه این کار گردید. جلد سوم کتاب آشنایی با قرآن مشتمل بر تفسیر آیاتی از سوره های انفال و توبه است که توسط استاد مطهری […]

بیشتر