islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • آیا قرآن به همه پرسش هاى انسان پاسخ مى دهد؟
  آیا قرآن به همه پرسش هاى انسان پاسخ مى دهد؟
  3.38 (67.5%) 8 votes

  آیا قرآن به همه پرسش هاى انسان پاسخ مى دهد؟

  آیا قرآن به همه پرسش هاى انسان پاسخ مى دهد؟ 3.38 (67.5%) 8 votes   على کریم پور قراملکى قرآن چنان که صاحب نظران گفته اند – چون دریایى عمیق است و هیچ کتابى را نمى توان با آن مقایسه کرد . یکى از نشانه هاى معانى و مفاهیم قرآن گستره خاص دارد یا تمام […]

بیشتر