islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آموزش نهج البلاغه
    Rate this post

    آموزش نهج البلاغه

    Rate this post ترجمه دکتر جعفرى از دو جهت پراهمیت است: نخست, انتخاب نسخه اى قدیمى و ممتاز به نام نسخه (ابن شدقم) و دیگر شخصیت نهج البلاغه پژوهى دکتر جعفرى که پس از انتشار کتاب هاى ارزشمندى چون پرتوى از نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه, به ترجمه نهج البلاغه روى آورده است۱; افزون […]

بیشتر