islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی
  Rate this post

  آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی

  Rate this post نویسنده: محمد تقی هادی زاده(۱) هر نظام آموزشی برای حفظ پویایی و بازدهی هر چه بیشتر خویش، باید انعطاف پذیر باشد و از تجربه ها و تحقیقاتی که در زمینه های مختلف انجام می پذیرد، هرچه بیشتر بهره گیرد. جمود بر یک روش و چشم بستن از نتائج این تحقیقات، جز عقب […]

 • آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی
  Rate this post

  آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی

  Rate this post نویسنده: محمد تقی هادی زاده(۱) هر نظام آموزشی برای حفظ پویایی و بازدهی هر چه بیشتر خویش، باید انعطاف پذیر باشد و از تجربه ها و تحقیقاتی که در زمینه های مختلف انجام می پذیرد، هرچه بیشتر بهره گیرد. جمود بر یک روش و چشم بستن از نتائج این تحقیقات، جز عقب […]

بیشتر