islamic-sources

 • ALL
  کتاب
  مقالات

  تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی
   آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی
   Rate this post

   آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی

   آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخیRate this post نویسنده: محمد تقی هادی زاده(۱) هر نظام آموزشی برای حفظ پویایی و بازدهی هر چه بیشتر خویش، باید انعطاف پذیر باشد و از تجربه ها و تحقیقاتی که در زمینه های مختلف انجام می پذیرد، هرچه بیشتر بهره گیرد. جمود بر یک روش و چشم بستن از […]

  • آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی
   آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی
   Rate this post

   آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی

   آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخیRate this post نویسنده: محمد تقی هادی زاده(۱) هر نظام آموزشی برای حفظ پویایی و بازدهی هر چه بیشتر خویش، باید انعطاف پذیر باشد و از تجربه ها و تحقیقاتی که در زمینه های مختلف انجام می پذیرد، هرچه بیشتر بهره گیرد. جمود بر یک روش و چشم بستن از […]

  بیشتر