islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آشنایی با قرآن(جلدیازدهم)
    Rate this post

    آشنایی با قرآن(جلدیازدهم)

    Rate this post آشنایی با قرآن ۱۱(تفسیر سوره های دهر ، مرسلات ، نبا ، نازعات) فهرست مطالب کتاب آشنایی با قرآن ۱۱ : تفسیر سوره دهر استفهام انکاری و استفهام تقریری / نظریات درباره پیدایش روح / خلقت انسان / اختیار ، امتیاز انسان / نقص انسان امروز در دو موضوع / ویژگی انسان […]

بیشتر