related books with: آشنایی با قرآن(جلداول)
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

 1. تاریخ
 2. title
 • آشنایی با قرآن(جلداول)

  آشنایی با قرآن(جلداول)

  جلد اول آشنایی با قرآن صورت مکتوب و ویرایش شده پنج سخنرانی استاد مطهری است که در سال ۱۳۵۲ در دانشگاه صنعتی شریف ایراد شده است. این سخنرانی ها با عنوان “شناخت قرآن” بنا بود مقدمه ای [...]

  آشنایی با قرآن(جلداول)
  Rate this post