islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آشنایی با قرآن(جلداول)
    Rate this post

    آشنایی با قرآن(جلداول)

    Rate this post جلد اول آشنایی با قرآن صورت مکتوب و ویرایش شده پنج سخنرانی استاد مطهری است که در سال ۱۳۵۲ در دانشگاه صنعتی شریف ایراد شده است. این سخنرانی ها با عنوان “شناخت قرآن” بنا بود مقدمه ای باشد بر یک سلسله از مباحث عمیق در باب معارف قرآنی که با شروع اعتصاب […]

بیشتر