islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  آسيب شناسي راهکارهاي تقريب مذاهب و وحدت اسلامي
    Rate this post

    آسيب شناسي راهکارهاي تقريب مذاهب و وحدت اسلامي

    Rate this post نویسنده: بهنام دارابي، :دانشجوي کارشناسي ارشد فقه مقارن و حقوق جزاي اسلام چکيده: در اين مقاله با توجه به آراء و اقدامات مصلحين جهان اسلام و پيشگامان تقريب مذاهب و وحدت اسلامي کوشش شده است راهکارهاي موجود در مورد مسئله را گزارش کرده و به آسيب ها و آفات احتمالي هريک بپردازد. […]

بیشتر