islamic-sources

 • ALL
  کتاب
  مقالات

  تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  • آسيب شناسي راهکارهاي تقريب مذاهب و وحدت اسلامي
   آسيب شناسي راهکارهاي تقريب مذاهب و وحدت اسلامي
   Rate this post

   آسيب شناسي راهکارهاي تقريب مذاهب و وحدت اسلامي

   آسيب شناسي راهکارهاي تقريب مذاهب و وحدت اسلاميRate this post نویسنده: بهنام دارابي، :دانشجوي کارشناسي ارشد فقه مقارن و حقوق جزاي اسلام چکيده: در اين مقاله با توجه به آراء و اقدامات مصلحين جهان اسلام و پيشگامان تقريب مذاهب و وحدت اسلامي کوشش شده است راهکارهاي موجود در مورد مسئله را گزارش کرده و به […]

  بیشتر