islamic-sources

زبان
ALL
کتاب
مقالات

تاریخ

  1. تاریخ
  2. title
  •  اعتدال
    Rate this post

    اعتدال

    Rate this post در این کتاب که یکی ازکتاب های مجموعه “از چشم اندازامام علی (ع) ” می‌باشد، با بررسی اعتدال و ضرورت آن در زندگی، گستره اعتدال در سیره امام علی (ع) بر شمرده شده و فواید این منش مطلوب ازدیدگاه ایشان بیان می شوداین کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده […]

بیشتر