ماهنامه پرسمان اردیبهشت۱۳۸۱پیش شماره۹

ماهنامه پرسمان اردیبهشت۱۳۸۱پیش شماره۹

ماهنامه پرسمان اردیبهشت ۱۳۸۱ ، پیش شماره ۹ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]

 • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
 • محمد علی لیالی
 • قم
Rate this post
ماهنامه پرسمان اردیبهشت۱۳۸۱پیش شماره۹
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه پرسمان اردیبهشت ۱۳۸۱ ، پیش شماره ۹ دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات […]", "articleBody": "ماهنامه پرسمان اردیبهشت ۱۳۸۱ ، پیش شماره ۹دوره انتشار: ماهنامه موضوع: فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی زبان: فارسی صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها سردبیر: محمد علی لیالی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۳۴۶۳۳ (۰۲۵) نشانی: قم، بلوار جمهوری اسلامی، روبروی موسسه امام خمینی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت مطالعات راهبردی صندوق پستی: قم، ۴۱۳-۳۷۱۸۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۶۱۹۲۰ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/porseman سایت اختصاصی: www.porseman.net نشانی الکترونیک: [email protected]فهرست مطالب:گفتاری از مقام معظم رهبری / فلسطین نماد مقاومت قهرمانانه شب صبور بحران تکنوپولی چرا نام امامان در قرآن نیامده است؟ ما و شما ما را به میزبانی صیاد، الفتی است... آیا موسیقی عرفانی می تواند ما را به خدا نزدیک کند، اشعار عارفانه چطور؟ ده فرمان هنرمند کوچه روح خود را چابک و چالاک کن راهنمایی ام کنید، قبل از آن که خدای ناکرده دیر شود بغض در گلو مانده در جستجوی پاسخ پاسخ کوتاه جهان بینی توحیدی / چه بخوانیم ؟ الغدیر / سی دی برای اشتراک شما اقدام شد / با مشترکین بازتاب فراخوان « دریچه » برندگان صفحه

 • جزئیات کتاب
  • نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
  • محمد علی لیالی
  • قم
  • [email protected]
  • www.porseman.net
 • نظرات