ماهنامه امتداد شماره۵۷آبان۱۳۸۹

ماهنامه امتداد شماره۵۷آبان۱۳۸۹

ماهنامه امتداد شماره ۵۷، آبان ۱۳۸۹ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری   مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: […]

 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
 • سید محمد بابامیری
Rate this post
ماهنامه امتداد شماره۵۷آبان۱۳۸۹
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  ماهنامه امتداد شماره ۵۷، آبان ۱۳۸۹ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری   مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: […]", "articleBody": "ماهنامه امتداد شماره ۵۷، آبان ۱۳۸۹ فهرست مطالب دوره انتشار: ماهنامه موضوع: دفاع مقدس زبان: فارسی صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق مدیر مسئول:موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق سردبیر: سید محمد بابامیری   مدیر داخلی: قاسم باباجانی محل انتشار: قم تلفن: (پنج خط) ۳۲۹۲۱۳۵۷ (۰۲۵) صندوق پستی: قم، ۱۳۵۷-۳۷۱۹۵ پیامک: ۳۰۰۰۱۳۵۷دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/emtedad سایت اختصاصی: www.emtedad.ir نشانی الکترونیک: [email protected] فهرست مطالب:شعر جلد ۲ سنگر انفرادی علمدار/قبله از این طرف است روحانی گردان تعمیرگاه/میوه ته صندوق مال من، هواپیما مال تو معبر/دفاعی برای همه شهید/مسافر آسمان، آدرس نداشت خشاب/صدای امداد، از قورقور قورباغه ها همان روز گفت و به تهران رفت! بوی بهشت/کلاشینکف کار دستش داد لاشه تانک برای تن لش ها کابینه یهودی و کشتار یک ونیم میلیون الجزایری خدا می داند به خدا گفتم کدام سوی مهدی ایستاده ای، مجید! نامش به فریادمان رسید محمد چشم به عقبی گشود کُمیت سیاست خارجی، در جنگ می لنگید شهدا این گونه شهید شدند قرآن، مشکات عرش نامزد سیاه سوخته این جنگ برای کودکان، شکوفه است بچه های در جنگ، گلواژه های ناب جنگ؛ آمریکا از موشک های فرهنگی ما می ترسد یک سبد لاله سرخ در کنار ما بود آیینه های جنگ برای کودک امروز پرونده تصویری نویسنده ای که به بودن خویش راضی نبود ترکیه را فراموش کردم، با هر گلوله یازهرا(س) می گفتم کمک های مردمی خط چه خبر؟ التماس دعا

 • جزئیات کتاب
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • موسسه فرهنگی هنری طلایه داران نور آفاق
  • سید محمد بابامیری
  • قم
 • نظرات