فصلنامه امامت پژوهی شماره۴، زمستان۹۰

فصلنامه امامت پژوهی شماره۴، زمستان۹۰

فصلنامه امامت پژوهی شماره۴، زمستان۹۰ فصلنامه امامت پژوهی شماره ۸ ، سال دوم ، زمستان۱۳۹۱ دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگى امامت مدیر مسئول: سیدعلى حسینى میلانى سردبیر: محمد فرید انصارى مدیر اجرایی: سید محمد مهدی اخوت هیئت تحریریه: رضا برنجکار، محمد تقى سبحانى، حسن طارمى، نجم الدین طبسى، […]

 • بنیاد فرهنگى امامت
 • سیدعلى حسینى میلانى
 • محمد فرید انصارى
Rate this post
فصلنامه امامت پژوهی شماره۴، زمستان۹۰
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  فصلنامه امامت پژوهی شماره۴، زمستان۹۰ فصلنامه امامت پژوهی شماره ۸ ، سال دوم ، زمستان۱۳۹۱ دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگى امامت مدیر مسئول: سیدعلى حسینى میلانى سردبیر: محمد فرید انصارى مدیر اجرایی: سید محمد مهدی اخوت هیئت تحریریه: رضا برنجکار، محمد تقى سبحانى، حسن طارمى، نجم الدین طبسى، […]", "articleBody": "فصلنامه امامت پژوهیشماره۴، زمستان۹۰فصلنامه امامت پژوهیشماره ۸ ، سال دوم ، زمستان۱۳۹۱ دوره انتشار: فصلنامه زبان: فارسی شمارگان: ۲۰۰۰ نسخه صاحب امتیاز: بنیاد فرهنگى امامت مدیر مسئول: سیدعلى حسینى میلانى سردبیر: محمد فرید انصارى مدیر اجرایی: سید محمد مهدی اخوت هیئت تحریریه: رضا برنجکار، محمد تقى سبحانى، حسن طارمى، نجم الدین طبسى، على کورانى عاملى، رضا مختارى، محمد على مهدوى راد ویراستار فارسی: طاهر عزیز وکیلی محل انتشار: قم تلفن: ۳۲۹۰۸۵۸۲ (۰۲۵) نشانی: قم، خیابان محمدامین، پلاک ۴۷۳ سایت اختصاصی: www.emamat.irفهرست مطالب:ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در قرآنگستره علم امام از منظر کلینی و صفارصفار قمی و کتاب بصائر الدرجاتنقد بازخوانی تشیعتحلیل شرک انگاری اعتقاد به مقامات الهی امامان علیهم السلام بر پایه اوصاف قرآنی مشرکانملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده های اسلامینقد نظریه ناسازگاری خاتمیت نبی با ولایت امامنگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجیبررسی منابع کتاب اسلام شناسی شریعتیمعرفى کتاب « ضیاء العالمَین فى بیان امامه الأئمه المصطفین »منبع شناسی ترجمه های نهج البلاغه به برخی زبان های غیر عربیImam Ali’s Guardianship in the QuranThe Extent of Imam’s Knowledge according to Kolaini and SaffarKadivarʼs ideas on Shia Theology: A Fundamental CritiqueA Critique of the Theory of Incompatibility of Finality of the Prophet with the Guardianship of the ImamAn Analysis of the Polytheistic Aspect of the Belief in Divine Qualities for the Infallible Imams according to the Qualities defined in the Quran as PolytheisticRemarks on the Discourse of Delegation in Early Islamic CenturiesAn Analysis of Shari’at Sangelaji’s Intellectual Activities 

 • جزئیات کتاب
  • بنیاد فرهنگى امامت
  • سیدعلى حسینى میلانى
  • محمد فرید انصارى
  • قم
  • www.emamat.ir
 • نظرات