click on book to show pdf

توسل و استغاثه در اسلام

پژوهشی روایی به منظور شناخت دیدگاه اسلام پیرامون موضوعات توسل و استغاثه است. نویسنده در فصل نخست کتاب، ذهن مخاطب را به این موضوع معطوف داشته است که مردگان نیز می توانند همانند زندگان ببینند، بشنوند، سخن بگویند، نماز بخوانند و با روح زندگان نیز ارتباط برقرار کنند. وی در این بخش به برخی از […]

 • الياس قاسم اف
 • یک
 • مجمع جهانى اهل بيت
توسل و استغاثه در اسلام
Rate this post
توسل و استغاثه در اسلام
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  پژوهشی روایی به منظور شناخت دیدگاه اسلام پیرامون موضوعات توسل و استغاثه است. نویسنده در فصل نخست کتاب، ذهن مخاطب را به این موضوع معطوف داشته است که مردگان نیز می توانند همانند زندگان ببینند، بشنوند، سخن بگویند، نماز بخوانند و با روح زندگان نیز ارتباط برقرار کنند. وی در این بخش به برخی از اخبار معصومین و داستان هایی از اصحاب استناد نموده و کوشیده تا از طریق آنها، دیدگاه وهابیت در این زمینه را مورد نقادی قرار دهد. در فصل دوم، مسأله توسل محور قرار گرفته و در آن به رد دیدگاه وهابیت و دفاع از نگرش شیعه به وسیله روایات معصومین(ع)و سنت پیامبر(ص) و اصحاب پرداخته شده است. فصل سوم به موضوع استغاثه اختصاص پیدا کرده و در آن تلاش شده تا تبیینی از حقیقت استغاثه در اختیار خوانندگان قرار گیرد. موضوعاتی که در ادامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته عبارتند از: طلب باران با توسل به مردگان، جواز مسح قبرها و قرائت قرآن در کنار آنها، مطلوب بودن دعا نزد قبر صالحان و زیارت قبر پیامبر.

 • جزئیات کتاب
  • الياس قاسم اف
  • یک
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1390
  • اول
  • قم
 • نظرات