click on book to show pdf

مسح پاها در وضو

این کتاب قضاوت درباره صحت و یا عدم صحت شستن پاها در وضو با بهره‌گیری از ادبیات قرآنی و بررسی‌های فقهی و تاریخی است. نتایج این تحقیق، حاکی از آن است که آیه ششم سوره مائده که به آیه وضو معروف است؛ چه کلمه ارجل در آن، منصوب باشد و چه مجرور، بر مسح پاها […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • 978-964-529-284-1
مسح پاها در وضو
3 (60%) 5 vote[s]
مسح پاها در وضو
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب قضاوت درباره صحت و یا عدم صحت شستن پاها در وضو با بهره‌گیری از ادبیات قرآنی و بررسی‌های فقهی و تاریخی است. نتایج این تحقیق، حاکی از آن است که آیه ششم سوره مائده که به آیه وضو معروف است؛ چه کلمه ارجل در آن، منصوب باشد و چه مجرور، بر مسح پاها و نه بر شستن آن‌ها دلالت می‌کند. به بیان نگارنده، مسح پاها در مذهب اهل بیت (ع) از ضرورت‌ها محسوب شده و وضوی رسول خدا، اصحاب و تابعین و سایر مسلمانان بر مسح پاها بوده است. بنا بر اظهار ایشان که پس از بررسی اقوال سه‌گانه موجود در این زمینه صورت گرفته، قول به شستن پاها شاهد و برهانی از کتاب و سنت نداشته و بلکه بدعتی بوده که در زمان خلیفه سوم ظهور یافته است.

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-284-1
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات