islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. مسح پاها در وضو

  مسح پاها در وضو

  مسح پاها در وضو

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-284-1
  دانلود

   Download

  مسح پاها در وضو
  3 (60%) 5 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب قضاوت درباره صحت و یا عدم صحت شستن پاها در وضو با بهره‌گیری از ادبیات قرآنی و بررسی‌های فقهی و تاریخی است. نتایج این تحقیق، حاکی از آن است که آیه ششم سوره مائده که به آیه وضو معروف است؛ چه کلمه ارجل در آن، منصوب باشد و چه مجرور، بر مسح پاها و نه بر شستن آن‌ها دلالت می‌کند. به بیان نگارنده، مسح پاها در مذهب اهل بیت (ع) از ضرورت‌ها محسوب شده و وضوی رسول خدا، اصحاب و تابعین و سایر مسلمانان بر مسح پاها بوده است. بنا بر اظهار ایشان که پس از بررسی اقوال سه‌گانه موجود در این زمینه صورت گرفته، قول به شستن پاها شاهد و برهانی از کتاب و سنت نداشته و بلکه بدعتی بوده که در زمان خلیفه سوم ظهور یافته است.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-284-1
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم