click on book to show pdf

گلستان نهج‌البلاغه

کتاب, برگردان موزون و ترجمه گونه‌ای است از کلمات حکیمانه و خطبه‌ها و مواعظ امام علی (ع) در نهج‌البلاغه .برخی از موضوعات کتاب از این قرارند’ :هشدار حضرت علی (ع) به شریح قاضی’, ‘علی (ع) و مرد تارک دنیا’, ‘آفرینش زمین’, ‘هشدار پیرامون بنی‌امیه ‘و ‘رفتار رسول الله (ص) با نزدیکان و بستگانش .’ در […]

 • ابوالفتح دعوتی
 • یک
 • 964-6785-14-X
Rate this post
گلستان نهج‌البلاغه
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب, برگردان موزون و ترجمه گونه‌ای است از کلمات حکیمانه و خطبه‌ها و مواعظ امام علی (ع) در نهج‌البلاغه .برخی از موضوعات کتاب از این قرارند' :هشدار حضرت علی (ع) به شریح قاضی', 'علی (ع) و مرد تارک دنیا', 'آفرینش زمین', 'هشدار پیرامون بنی‌امیه 'و 'رفتار رسول الله (ص) با نزدیکان و بستگانش .' در پایان کتاب واژه‌نامه متن درج گردیده است .

 • جزئیات کتاب
  • ابوالفتح دعوتی
  • یک
  • 964-6785-14-X
  • ۱۳۸۲
  • اول
  • تهران
 • نظرات