click on book to show pdf

گفت و شنودی در باب تقلید

چهار پرسش اصلی خود را در جریان گف توشنودی روشن یبخش پاسخ م یگیرید: ؟ چرا در برخی مسائل، باید از مجتهد جام عالشرایط تقلید بی چو نوچرا کرد؟ ؟ در مسائلی مانند اصول دین و لزوم تقلید، چرا نباید از کسی تبعیت کرد؟ ؟ اگر دین اسلام یکی است، چرا بین مراجع اختلا ف […]

 • حسنعلی علی اکبریان
 • یک
 • آستان قدس رضوی
گفت و شنودی در باب تقلید
2.8 (56.36%) 11 vote[s]
گفت و شنودی در باب تقلید
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  چهار پرسش اصلی خود را در جریان گف توشنودی روشن یبخش پاسخ م یگیرید: ؟ چرا در برخی مسائل، باید از مجتهد جام عالشرایط تقلید بی چو نوچرا کرد؟ ؟ در مسائلی مانند اصول دین و لزوم تقلید، چرا نباید از کسی تبعیت کرد؟ ؟ اگر دین اسلام یکی است، چرا بین مراجع اختلا ف نظر به چشم می خورد؟ ؟ آیا برای آغاز تقلید می توان از مجتهدی پیروی کرد که از دنیا رفته است؟

 • جزئیات کتاب
  • حسنعلی علی اکبریان
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • 1389
  • اول
  • مشهد
 • نظرات