islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. گریه بر مرگ مؤمنان

  گریه بر مرگ مؤمنان

  گریه برمرگ مؤمنان

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-298-8
  دانلود

   Download

  گریه بر مرگ مؤمنان
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب نگاهی تحلیلی به چیستی حکم فقهی گریه بر مرگ مؤمنان است. به باور نویسنده، سیره مسلمانان در زمان حیات پیامبر (ص) و پس از آن بر گریه بر مؤمنان بوده است. مطابق با توضیح وی، سبب اختلاف در حکم گریه، روایتی از عمر و فرزندش عبدالله از پیامبر(ص) است که حضرت فرمود: «مرده به وسیله گریه خانواده‌اش بر او معذّب می‌شود». نگارنده در رد این دلیل بیان داشته است که: اولا، اصحاب پیامبر(ص) با این روایت مخالفت و راوی آن را به خطا و فراموش‌کاری متصف کرده‌اند؛ زیرا از نظر آنان حضرت فرموده است: «همانا خداوند به وسیله گریه خاندان کافر بر وی، بر عذابش می‌افزاید»؛ ثانیا، با منطق قرآن معارض است؛ ثالثا، با سخن عایشه و ابن عباس در تعارض است؛ و رابعا، با روایات دال بر جواز نیز معارضت دارد. نویسنده، دیدگاه اهل بیت (ع) را جواز گریه بر مرگ مؤمنان دانسته است؛ به شرطی که مقرون به عدم رضایت به تقدیر الهی نباشد.

  • گروه پژوهش
  • یک
  • 978-964-529-298-8
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم