click on book to show pdf

چهل حدیث نشاط و غم

“مجموعه ی گُل” عنوان کلی کتب احادث موضوعی است که به همت محققان و نو سندگان دینی گرد آمده است و در هر کدام از آن به موضوعی خاص پرداخته شده که زوایای مختلف آن از منظر د ین مورد مداقه قرار گرفته است.در این مجموعه سعی شده است کاربردی ترین  موضوعات و مباحثی نیاز […]

 • رضا وطن دوست
 • یک
 • 4- 85 - 5794 - 600 - 9
چهل حدیث نشاط و غم
2.7 (53.91%) 92 vote[s]
چهل حدیث نشاط و غم
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  “مجموعه ی گُل” عنوان کلی کتب احادث موضوعی است که به همت محققان و نو سندگان دینی گرد آمده است و در هر کدام از آن به موضوعی خاص پرداخته شده که زوایای مختلف آن از منظر د ین مورد مداقه قرار گرفته است.در این مجموعه سعی شده است کاربردی ترین  موضوعات و مباحثی نیاز بشتر جامعه است ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احاد یثی مطرح شوده از حیث سند متقن باشد.این مجموعه، شامل چهل حدیث از سخنان پیشوا یان معصوم  است که هم مواقع خنده و گریه را به ما آموخته اند و هم آثار و پیامدهای این دو خصلت متضاد را تبیین نموده اند.

 • جزئیات کتاب
  • رضا وطن دوست
  • یک
  • 4- 85 - 5794 - 600 - 9
  • آستان قدس رضوی
  • 1391
  • دوم
  • مشهد
 • نظرات