چهل حدیث عزادارى

چهل حدیث عزادارى

  د کتاب « چهل حدیث عزادارى » تالیف جواد محدثی   آتش عشقِ حسینى عاشورا، روز غم محرّم ، ماه سوگوارى دیده هاى خندان سالگرد سوگ حسین علیه السّلام بودجه عزادارى نوحه خوانى سنّتى پاداش شعر گفتن براى حسین علیه السّلام سرودن براى اهل بیت علیهم السّلام اصحاب مدح و مرثیه شعر خوانى در […]

  • جواد محدثی
چهل حدیث عزادارى
Rate this post
  • آنچه در این کتاب میخوانید

      د کتاب « چهل حدیث عزادارى » تالیف جواد محدثی   آتش عشقِ حسینى عاشورا، روز غم محرّم ، ماه سوگوارى دیده هاى خندان سالگرد سوگ حسین علیه السّلام بودجه عزادارى نوحه خوانى سنّتى پاداش شعر گفتن براى حسین علیه السّلام سرودن براى اهل بیت علیهم السّلام اصحاب مدح و مرثیه شعر خوانى در ایّام عزا مرثیه ، نصرت اهل بیت علیهم السّلام کُشته اشک یک قطره اشک بهشت ، پاداش عزادارى به یاد فرزندان فاطمه علیها السّلام سوگوارى در خانه ها اشک على علیه السّلام در سوگ شهداى کربلا اشک ، حجاب دوزخ بیست سال گریه ادب سوگوارى چشمهاى اشکبار احیاء خط اهل بیت علیهم السّلام مجالس حسینى اشکهاى ارزشمند دلهاى سوخته گریه برمظلومیّت شیعه ثواب بى حساب کوثر و اشک گریه آسمان گریه و اندوه مطلوب پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و گریه بر شهید نَفَسهاى تسبیح فرشتگان سوگوار گریه بر حسین علیه السّلام مجالسى به یاد اَئمّه علیهم السّلام آثار گریستن بر حسین علیه السّلام اشگ و آمرزش گناه همدلى با عترت

  • جزئیات کتاب
    • جواد محدثی
  • نظرات