click on book to show pdf

چهل حدیث جلوه جمال(زن در خانواده)

“مجموعه ی گُل” عنوان کلی کتب احادث موضوعی است که به همت محققان و نو سندگان دینی گرد آمده است و در هر کدام از آن به موضوعی خاص پرداخته شده که زوایای مختلف آن از منظر د ین مورد مداقه قرار گرفته است.در این مجموعه سعی شده است کاربردی ترین  موضوعات و مباحثی نیاز […]

 • علی اکبر تقی زاده
 • یک
 • 6- 81 - 5794 - 600 - 9
چهل حدیث جلوه جمال(زن در خانواده)
3 (59.46%) 111 vote[s]
چهل حدیث جلوه جمال(زن در خانواده)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  “مجموعه ی گُل” عنوان کلی کتب احادث موضوعی است که به همت محققان و نو سندگان دینی گرد آمده است و در هر کدام از آن به موضوعی خاص پرداخته شده که زوایای مختلف آن از منظر د ین مورد مداقه قرار گرفته است.در این مجموعه سعی شده است کاربردی ترین  موضوعات و مباحثی نیاز بشتر جامعه است ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احاد یثی مطرح شوده از حیث سند متقن باشد. این مجموعه شامل چهل آموزه از آموزه های اولیای دین است. که بخشی از آن به نقش زن و مسئولیت های او در قبال رشد و تعالی نهاد خانواده اشاره دارد. که لازم است مورد عنات و توجه زن قرار گیرد ز یرا در اسلام بر ازدواج زنان در سن مناسب تأکید فراوانی شده است؛ به گونه ای که از زنی که ازدواج نکرده- هر چند ثروتمند باشد- به زن مسکینه عنی بی نوا ی تعبیر شده است و ا ین نشان می دهد که هیچگاه مادیات نمی تواند جایگزین مسئله ی ازدواج گرددو نارساییها و خلاءهای ازدواج را جبران کند. دراین بخش به فضیلت ازدواج، محبوبیت تشکیل خانواده نزد خداوند، رشد و تکامل معنوی و تداوم نسل انسان در پرتو ازدواج اشاره شده است.در بخش دیگر این تاب، جا یگاه و ارزش شوهرداری، به عنوان موضوعی که ادای حق خداوند در گرو آن است و ارزشی معادل جهاد در راه خدا را دارد بیان شده است.در بخش پایانی، راهکارهای رسیدن به خانواده ی مطلوب بیان شده است.  در سه محور «نقش مدیریتی زن » مورد عنات قرار گرفته است.

 • جزئیات کتاب
  • علی اکبر تقی زاده
  • یک
  • 6- 81 - 5794 - 600 - 9
  • آستان قدس رضوی
  • 1391
  • دوم
  • مشهد
 • نظرات