click on book to show pdf

چهل حدیث جلوه جلال(مرددرخانواده)

“مجموعه ی گُل” عنوان کلی کتب احادث موضوعی است که به همت محققان و نو سندگان دینی گرد آمده است و در هر کدام از آن به موضوعی خاص پرداخته شده که زوایای مختلف آن از منظر د ین مورد مداقه قرار گرفته است.در این مجموعه سعی شده است کاربردی ترین  موضوعات و مباحثی نیاز […]

 • علی اکبر تقی زاده
 • یک
 • 6- 81 - 5794 - 600 - 9
چهل حدیث جلوه جلال(مرددرخانواده)
3.1 (61.01%) 79 vote[s]
چهل حدیث جلوه جلال(مرددرخانواده)
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  “مجموعه ی گُل” عنوان کلی کتب احادث موضوعی است که به همت محققان و نو سندگان دینی گرد آمده است و در هر کدام از آن به موضوعی خاص پرداخته شده که زوایای مختلف آن از منظر د ین مورد مداقه قرار گرفته است.در این مجموعه سعی شده است کاربردی ترین  موضوعات و مباحثی نیاز بشتر جامعه است ارائه شود. همچنین تلاش شده تا احاد یثی مطرح شوده از حیث سند متقن باشد. این مجموعه شامل چهل آموزه از آموزههای اولیای دین است. که به نقش مرد و مسئولیتهای او در قبال رشد و تعالی نهاد خانواده اشاره دارد.در بخشی از ا ن مجموعه به جایگاه و هدف تشکیل خانواده اشاره شده است، که لازم است مورد عنایت و توجه مرد قرارگیرد و در آن به چهار هدف از میان اهداف متعدد تشکیل نظام خانواده اشاره شده

 • جزئیات کتاب
  • علی اکبر تقی زاده
  • یک
  • 6- 81 - 5794 - 600 - 9
  • آستان قدس رضوی
  • 1391
  • دوم
  • تهران
 • نظرات