click on book to show pdf

چهره پیوسته قرآن

این نوشته که به بررسى چهره پیوسته و جایگاه آن در علومِ قرآن و تفسیر مى پردازد، در آغازتعریفى از علم مناسبات خواهد داشت، آنگاه به اهم یت و ضرورت آن و فوایدى که براى علم مناسبت ذکر کرده اند، اشاره خواهد کرد، سپس س یر تطور این علم را ارائه خواهد داد . همچنین […]

 • سیدمحمدعلی ایازی
 • یک
 • صحیفه مبین
چهره پیوسته قرآن
2.6 (51.43%) 7 votes
چهره پیوسته قرآن
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این نوشته که به بررسى چهره پیوسته و جایگاه آن در علومِ قرآن و تفسیر مى پردازد، در آغازتعریفى از علم مناسبات خواهد داشت، آنگاه به اهم یت و ضرورت آن و فوایدى که براى علم مناسبت ذکر کرده اند، اشاره خواهد کرد، سپس س یر تطور این علم را ارائه خواهد داد . همچنین کندوکاوى درباره آغازگران این دانش خواهد داشت و در این زمینه نویسندگان مستقل را معرفى مى کند، مفسران موافق و مخالف و استدلال هر یک را مى آورد و به موارد علم مناسبت و مبانى آن و راههاى تشخیص و رابطه بین علم مناسبت و اعجاز و علم مناسبت و تفسیر موضوعى وبحثهاى دیگرى در این سیاق خواهد پرداخت و در هر قسمت به نمونه ها و مواردى از بحثهاىِ علم مناسبت اشاره خواهد کرد و جایى که لازم باشد از نقد و بررسى آنها دریغ نخواهد داشت. درنهایت موضع خود را در یک جمع بندى نهایى بیان خواهد کرد.البته این وجیزه در حد اشاره و آشنایى با علم مناسبات خواهد بود و تفصیل و دراز دامنى دراین موضوع را به فرصت دیگرى موکول مى کند

 • جزئیات کتاب
  • سیدمحمدعلی ایازی
  • یک
  • صحیفه مبین
  • 1379
  • رشت
 • نظرات