click on book to show pdf

پیامبری برای همیشه

کتاب “محمد صلی الله علیه و آله” پیامبری برای همیشه نوشته استاد حسن رحیم پورازغدی در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات طرح فردا به چاپ رسیده است. این کتاب ۱۴۶ صفحه ای شامل چهار سرفصل با موضوعات “گفتار اول: چه باید کرد؟(سیره ی حکومتی)”، “گفتار دوم: محمد (صلی الله علیه و آله) پیامبری برای همیشه”، “گفتار […]

 • حسن رحيم پور (ازغدی)
 • یک
 • 978 -600-5249-14- 9
پیامبری برای همیشه
Rate this post
پیامبری برای همیشه
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  کتاب "محمد صلی الله علیه و آله" پیامبری برای همیشه نوشته استاد حسن رحیم پورازغدی در سال ۱۳۸۸ توسط انتشارات طرح فردا به چاپ رسیده است. این کتاب ۱۴۶ صفحه ای شامل چهار سرفصل با موضوعات "گفتار اول: چه باید کرد؟(سیره ی حکومتی)"، "گفتار دوم: محمد (صلی الله علیه و آله) پیامبری برای همیشه"، "گفتار سوم: پیامبری و خاتمیت" و  "گفتار چهارم: اجتهاد سرگردان، جهاد بی‌هدف" است بخش‌هایی از کتاب "محمد (صلی الله علیه و آله) پیامبری برای همیشه" را با هم مرور می‌کنیم: امروز وحدت سیاسی و ایمانی در سطح جهان اسلام تنها یک توصیه ی اخلاقی و استحبابی نیست بلکه یک ضرورت حیاتی است. زیرا اسلام و مسلمانان در سراسر جهان هدف‌گیری شده‌اند و علیه آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود. کسانی گفتند و نوشتند که چون از دین سوءاستفاده می‌شود بنابراین راه حل، تفکیک دین از حکومت است. ما به آن‌ها عرض می‌کنیم که مگر از علم و آزادی و تکنولوژی و روشنفکری سو استفاده نمی‌شود؟ آیا هرگز به این بهانه گفته‌اید که آزادی را کنار بگذاریم؟ پس چرا این را فقط درباره ی دین می‌گویید؟ نکته دوم این که حکومت دینی و جامعه دینی دست‌یافتنی نیست بلکه ساختنی است. یعنی فکر می‌کنند چون احکام اسلامی، الهی و آسمانی است پس قرار است یک جامعه دینی از آسمان ناگهان جلوی پای ما بیفتد و فقط ما زحمت زندگی در آن جامعه را به خود بدهیم. این خانه‌ای است که باید طراحی کرد و ساخت.

 • جزئیات کتاب
  • حسن رحيم پور (ازغدی)
  • یک
  • 978 -600-5249-14- 9
  • طرح فردا
  • 1388
  • هشتم
  • تهران
 • نظرات