islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی

  پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی

  پلورالیزم-در-اندیشه-شاه-نعمت-الله-ولی

  • محمد صادق محسن زاده
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  دانلود

   Download

  پلورالیزم در اندیشه شاه نعمت الله ولی
  2.5 (50%) 6 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  در این کتاب واژه‌هایی همچون پلورالیسم و نعمت ا… ولی که گفتار اول این فصل عهده‌دار بیان این مطلب می‌باشد.
  در گفتار دوم، سابقه پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش دو کتاب مرتبط با این تحقیق مورد نقد قرار گرفته است. همچنین امتیاز نوشته حاضر نسبت به منابع مذکور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
  در گفتار پایانی این فصل به ضرورت و اهمیت عنوان مورد نظر پرداخته شده و این نکته بیان می‌شود که چرا باید در مورد اندیشه نعمت ا… ولی تحقیق کرد واندیشه پلورالیستی او را مورد نقد قرار داد.

  • محمد صادق محسن زاده
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • 1388
  • اول
  • قم