islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. پرداخت خمس؛ چرا و چگونه؟

  پرداخت خمس؛ چرا و چگونه؟

  پرداخت-خمس؛-چرا-و-چگونه؟

  • سید مجتبی حسینی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  دانلود

   Download

  پرداخت خمس؛ چرا و چگونه؟
  2.9 (58.67%) 45 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  ؟ خمس چه جایگاهی در میان احکام اسلام دارد؟ فلسفه آن چیست و چرا باید
  آنرا پرداخت؟
  ؟ مصادیق و نیز مصارف خمس کداماند؟ تعریف مَئونه چیست؟ مبدأ سال
  خمسی را چگونه باید مشخص کرد؟
  ؟ پاسخ مراجع بزرگوار را به پرسشهای رایج درباب چندوچونِ پرداخت خمس،
  به صورت منظم و موضوع بندی شده، بیان کنید.

  • سید مجتبی حسینی
  • یک
  • آستان قدس رضوی
  • 1389
  • اول
  • مشهد