islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. پاسخ به شبهات وهابیت

  پاسخ به شبهات وهابیت

  پاسخ-به-شبهات-وهابیت

  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  دانلود

   Download

  پاسخ به شبهات وهابیت
  2.5 (50%) 8 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  دشمن مشترک مسلمانان با طرح شبهه بین شیعه و سنی در مناطق سنی نشین ایران اقدام به پخش شبنامه‌هایی می‌کند، که حاوی مطالبی است که بزرگان برداران اهل سنت ما نیز آنها را رد کرده‌ا‌‌ند، این عمله‌ی استکبار به‌خیال این که می‌توانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، این کار را با تلاش زیاد انجام می‌دهند، که بر برادران شیعه و سنی واجب است با هوشیاری و پیروی از سلف صالح خود از آنان تبری جویند. در این مقاله متخصصین با بهره گیری بیش از چند صد منبع از منابع معتبر برادارن اهل سنت به پاسخ گویی قسمتی از این تهاجم پرداخته‌اند.
  پاسخ به شبهات مطرح شده توسط  وهابیون که به صورت شب‌نامه در قالب یک مقاله بین اهل سنت توزیع شده،که پاسخ آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد…

  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • 1389
  • اول
  • قم