click on book to show pdf

پاسخ به شبهات وهابیت

دشمن مشترک مسلمانان با طرح شبهه بین شیعه و سنی در مناطق سنی نشین ایران اقدام به پخش شبنامه‌هایی می‌کند، که حاوی مطالبی است که بزرگان برداران اهل سنت ما نیز آنها را رد کرده‌ا‌‌ند، این عمله‌ی استکبار به‌خیال این که می‌توانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، این کار را با تلاش زیاد انجام […]

 • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
 • یک
 • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
پاسخ به شبهات وهابیت
2.5 (50%) 8 votes
پاسخ به شبهات وهابیت
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  دشمن مشترک مسلمانان با طرح شبهه بین شیعه و سنی در مناطق سنی نشین ایران اقدام به پخش شبنامه‌هایی می‌کند، که حاوی مطالبی است که بزرگان برداران اهل سنت ما نیز آنها را رد کرده‌ا‌‌ند، این عمله‌ی استکبار به‌خیال این که می‌توانند از آب گل آلود ماهی بگیرند، این کار را با تلاش زیاد انجام می‌دهند، که بر برادران شیعه و سنی واجب است با هوشیاری و پیروی از سلف صالح خود از آنان تبری جویند. در این مقاله متخصصین با بهره گیری بیش از چند صد منبع از منابع معتبر برادارن اهل سنت به پاسخ گویی قسمتی از این تهاجم پرداخته‌اند. پاسخ به شبهات مطرح شده توسط  وهابیون که به صورت شب‌نامه در قالب یک مقاله بین اهل سنت توزیع شده،که پاسخ آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد...

 • جزئیات کتاب
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • یک
  • پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
  • 1389
  • اول
  • قم
 • نظرات