islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. وصیت نامه

  وصیت نامه

  وصیت نامه

  • احمد شریف‌زاده
  • یک
  • ۹۷۸ 77 8 ۲ ۳۱ ۲۸۹
  دانلود

   Download

  وصیت نامه
  3.2 (64.68%) 47 votes
  توضیحات مشخصات نظر

  وصیت نامه
  بیان مواردی که می توان وصیت کرد
  شامل:شهادت نامه،مناجات نامه،وصیت نامه،انتخاب وصی- ناظر- قیّم- فهرست اموال و دارایی- فهرست بدهی ها- تعیین ثلث و دستور مصرف آن- نام ورثه و تعداد آنها- واژه نامه

  • احمد شریف‌زاده
  • یک
  • ۹۷۸ 77 8 ۲ ۳۱ ۲۸۹
  • انتشارات موسسه بنیاد خیریه الزهرا (س)
  • 1391
  • اول
  • تهران