واژه نامه کوچک پارسی

واژه نامه کوچک پارسی

این دانش نامه کلمات فارسی را در خود جمع کرده تا خوانندگانش لغات این مرز و بوم را فراموش نکرده و تمییزی بین واژه های فارسی و غیر فارسی بتوان تشخیص داد.

  • مهرانگیز فرمین
واژه نامه کوچک پارسی
3.3 (65%) 12 vote[s]
  • آنچه در این کتاب میخوانید

    این دانش نامه کلمات فارسی را در خود جمع کرده تا خوانندگانش لغات این مرز و بوم را فراموش نکرده و تمییزی بین واژه های فارسی و غیر فارسی بتوان تشخیص داد.

  • جزئیات کتاب
    • مهرانگیز فرمین
  • نظرات