islamic-sources

  1. صفحه اصلی

  2. کتاب

  3. واقعه غدیر

  واقعه غدیر

  واقعه غدیر

  • گروه پژوهش
  • یک
  • http://www.fa.islamic-sources.com/download/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1.doc
  دانلود

   Download

  واقعه غدیر
  Rate this post
  توضیحات مشخصات نظر

  این کتاب تبیین مختصری از حادثه تاریخی غدیرخم و تحلیل سخنان رسول خدا (ص) در آن روز است. ساختار این کتاب بر پایه چهار بخش، به شرح ذیل، استوار گردیده است: در بخش ابتدایی، خلاصه‌ای از حادثه غدیر و خطبه پیامر (ص)، از آن‌چه امت اسلام بر آن اتفاق نظر دارند، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. در بخش دوم، به چگونگی زنده ماندن و استمرار این واقعه در طول تاریخ اسلامی اشاره گردیده است. در بخش سوم، تواتر حدیث غدیر مورد بررسی قرار گرفته که در آن اعتراف علمای اهل سنت به تواتر این حدیث، روایت‌های گوناگون بزرگان حدیث و احتجاج‌های صحابه و تابعین به آن، آورده شده است. در بخش پایانی نیز، تأویل معنای ولی که مرکز ثقل سخنان رسول گرامی اسلام (ص) در روز غدیر بوده، از معنای اولویت در تصرف که رهبری، حاکمیت و تولی امور مسلمین در پی آن است به معنای دوست که تنها بیان‌گر فضیلت و جایگاه علی می‌باشد، مورد انتقاد نویسنده قرار گرفته است.

   

  • گروه پژوهش
  • یک
  • http://www.fa.islamic-sources.com/download/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1.doc
  • 978-964-529-311-4
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم