click on book to show pdf

واقعه غدیر

این کتاب تبیین مختصری از حادثه تاریخی غدیرخم و تحلیل سخنان رسول خدا (ص) در آن روز است. ساختار این کتاب بر پایه چهار بخش، به شرح ذیل، استوار گردیده است: در بخش ابتدایی، خلاصه‌ای از حادثه غدیر و خطبه پیامر (ص)، از آن‌چه امت اسلام بر آن اتفاق نظر دارند، در اختیار خوانندگان قرار […]

 • گروه پژوهش
 • یک
 • http://www.fa.islamic-sources.com/download/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1.doc
واقعه غدیر
Rate this post
واقعه غدیر
 • آنچه در این کتاب میخوانید

  این کتاب تبیین مختصری از حادثه تاریخی غدیرخم و تحلیل سخنان رسول خدا (ص) در آن روز است. ساختار این کتاب بر پایه چهار بخش، به شرح ذیل، استوار گردیده است: در بخش ابتدایی، خلاصه‌ای از حادثه غدیر و خطبه پیامر (ص)، از آن‌چه امت اسلام بر آن اتفاق نظر دارند، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است. در بخش دوم، به چگونگی زنده ماندن و استمرار این واقعه در طول تاریخ اسلامی اشاره گردیده است. در بخش سوم، تواتر حدیث غدیر مورد بررسی قرار گرفته که در آن اعتراف علمای اهل سنت به تواتر این حدیث، روایت‌های گوناگون بزرگان حدیث و احتجاج‌های صحابه و تابعین به آن، آورده شده است. در بخش پایانی نیز، تأویل معنای ولی که مرکز ثقل سخنان رسول گرامی اسلام (ص) در روز غدیر بوده، از معنای اولویت در تصرف که رهبری، حاکمیت و تولی امور مسلمین در پی آن است به معنای دوست که تنها بیان‌گر فضیلت و جایگاه علی می‌باشد، مورد انتقاد نویسنده قرار گرفته است.  

 • جزئیات کتاب
  • گروه پژوهش
  • یک
  • http://www.fa.islamic-sources.com/download/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A9%20%D8%BA%D8%AF%D9%8A%D8%B1.doc
  • 978-964-529-311-4
  • حسين علی عربی
  • مجمع جهانى اهل بيت
  • 1392
  • اول
  • قم
 • نظرات